ӨНДӨР ДАВХАРТАЙ БАРИЛГЫН ДҮҮРГЭЛТ
 

Зөгий байгальд үнэхээр чухал гэдгийг бүх хүмүүс мэддэг. Ургамлын 80 орчим хувь нь зөгий тоос хүртдэг. Заримдаа эдгээр шавжнууд хүний тусламж хэрэгтэй байдаг бөгөөд энэ тохиолдолд өргөссөн шавар хэрэгтэй болдог.