Керамзитыг дараахь байдлаар ашиглахыг зөвлөж байна.

  •  Орон сууцны хорооллын саарал усыг цэвэрлэх
  •  Үерийн ус  зайлуулах хоолойгоор урсаж буй усыг цэвэршүүлэх
  •  Ус цэвэршүүлэх станцын биофилтер
  • Үйлдвэр болон ахуйн бохир усны бассейныг цэвэршүүлэх