СТАНДАРТ БУС ХЭРЭГЛЭЭ
 

Зөгий байгальд үнэхээр чухал гэдгийг бүх хүмүүс мэддэг.