ДЭЭВЭР ШАЛ СУУРИЙН ДУУ БОЛОН ДУЛААН ТУСГААРЛАЛТ
 

Өндөр давхартай барилгын дээврийн дулаалга

Модон хучилттай дээврийн дулаалга

Барилгын давхар дундын хучилтын дуу тусгаарлалт болон дулаалга

Барилгын шалны дулаалга

Барилгын суурийн дулаалга