ГРАЖ, АГУУЛАХ
 

Зөгий байгальд үнэхээр чухал гэдгийг бүх хүмүүс мэддэг. Ургамлын 80 орчим хувь нь зөгий тоос хүртдэг. Заримдаа эдгээр шавжнууд