БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД
10-25

КЕРАМЗИТ

Ширхэгийн хэмжээ: 20-40мм
Нягт: ~300 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалгын материалаар, хөдөө аж ахуй
Үнэ: 1м.куб – 65,000₮ /НӨАТ-тай/

gulf-perlite-index1

ПЕРЛИТ

Ширхэгийн хэмжээ: 3-5мм
Нягт: ~100 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр шал хананы дулаалга болон хөдөө аж ахуй
Үнэ: 1м.куб – 121,000₮ /НӨАТ-тай/ 

kerb

КЕРАМЗИТБЕТОН БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 240х240х360мм 
Нягт: ~1200 кг/м³ 
Хэрэглэх: Амины орон сууц, үйлдвэр агуулах обьект болон суурийн дулаалга
Үнэ: 1м.куб – 154,000₮ /НӨАТ-тай/

perlitb

ПЕРЛИТБЕТОН БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 240х240х360мм 
Нягт: ~750 кг/м³
Хэрэглэх: Амины орон сууц, үйлдвэр агуулах обьект болон суурийн дулаалга
Үнэ: 1м.куб – 165,000₮ /НӨАТ-тай/

sb

СУУРИЙН БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 
400х600х2400мм, 600х600х2400мм  
Нягт: ~1200 кг/ш, 1800кг/
Хэрэглэх: Үйлдвэр агуулах барих болон суурь хийх
Үнэ: СБ4 – 82,500₮ /НӨАТ-тай/
        СБ6 – 93,500₮ /НӨАТ-тай/