БҮТЭЭГДЭХҮҮНҮҮД

Дулаан тусгаарлагч хөнгөн дүүргэгч материал

0-5-300x300

КЕРАМЗИТ 0-5мм

Ширхэгийн хэмжээ: 20-40мм
Нягт: ~470 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалга, хөнгөн бетон, угсармал хавтан, ус цэвэршүүлэх болон бохирын систем,  хөдөө аж ахуй, шүүлтүүр

 

5-15-300x300

КЕРАМЗИТ 5-15мм

Ширхэгийн хэмжээ: 20-40мм
Нягт: ~380 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалга, цэцэрлэгжүүлэлт, хөнгөн бетон, тохижилт, ус цэвэршүүлэх болон бохирын систем, хөдөө аж ахуй, шүүлтүүр

 

10-25

КЕРАМЗИТ 15-25мм

Ширхэгийн хэмжээ: 20-40мм
Нягт: ~320 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалга, хөнгөн бетон, ус цэвэршүүлэх байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт, хөдөө аж ахуй, чимэглэл, шүүлтүүр

 

32-300x300

КЕРАМЗИТ 25-40мм

Ширхэгийн хэмжээ: 20-40мм
Нягт: ~300 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалга, зам талбай, хөнгөн дүүргэгч, хөдөө аж ахуй, шүүлтүүр

gulf-perlite-index1

ПЕРЛИТ

Ширхэгийн хэмжээ: 3-5мм
Нягт: ~100 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал хананы дулаалга, хөнгөн бетон, хөнгөн бетон зуурмаг, ус цэвэршүүлэх систем, шүүлтүүр, хөдөө аж ахуй

 

Үнэ: 1м.куб – 150,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 180,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 115,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 105,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 150,000₮ /НӨАТ-тай/

Даац болон дүүргэлтийн блок

kerb

КЕРАМЗИТБЕТОН БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 240х240х360мм 
Нягт: ~1300 кг/м³ 
Хэрэглэх: Амины орон сууц, үйлдвэр агуулах обьект болон суурийн дулаалга

perlitb

ПЕРЛИТБЕТОН БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 190х190х390мм 
Нягт: ~750 кг/м³
Хэрэглэх: Амины орон сууц, үйлдвэр агуулах обьект болон суурийн дулаалга

sb-p225kybue6ubssdhimjdapp5hygngiboe92fzn0i48

СУУРИЙН БЛОК – СБ4

Ширхэгийн хэмжээ: 
400х600х2400мм,   
Нягт: ~1200кг/ш
Хэрэглэх: Үйлдвэр агуулах барих болон суурь хийх

        

sb-p225kybue6ubssdhimjdapp5hygngiboe92fzn0i48

СУУРИЙН БЛОК – СБ6

Ширхэгийн хэмжээ: 
600х600х2400мм  
Нягт: ~1800кг/ш
Хэрэглэх: Үйлдвэр агуулах барих болон суурь хийх

Үнэ: 1м.куб – 217,500₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 250,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 95,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 105,000₮ /НӨАТ-тай/

Техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлт

Техникийн үзүүлэлт