БҮТЭЭГДЭХҮҮН
 

хөнгөн дүүргэгч дулаалгын материал

КЕРАМЗИТ 0-8мм

Ширхэгийн хэмжээ: 0-8мм
Нягт: ~470 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалга, хөнгөн бетон, угсармал хавтан, ус цэвэршүүлэх болон бохирын систем,  хөдөө аж ахуй, шүүлтүүр

 

КЕРАМЗИТ 8-12мм

Ширхэгийн хэмжээ: 8-12мм
Нягт: ~380 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалга, цэцэрлэгжүүлэлт, хөнгөн бетон, тохижилт, ус цэвэршүүлэх болон бохирын систем, хөдөө аж ахуй, шүүлтүүр

 

КЕРАМЗИТ 12-20мм

Ширхэгийн хэмжээ: 12-25мм
Нягт: ~320 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал сууринд хөнгөн дүүргэгч дулаалга, хөнгөн бетон, ус цэвэршүүлэх байгууламж, цэцэрлэгжүүлэлт, хөдөө аж ахуй, чимэглэл, шүүлтүүр

 

ПЕРЛИТ

Ширхэгийн хэмжээ: 3-5мм
Нягт: ~100 кг/м³
Хэрэглэх: Дээвэр болон шал хананы дулаалга, хөнгөн бетон, хөнгөн бетон зуурмаг, ус цэвэршүүлэх систем, шүүлтүүр, хөдөө аж ахуй

 

Үнэ: 1м.куб – 150,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 135,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 130,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 150,000₮ /НӨАТ-тай/

Даац болон дүүргэлтийн блок

ӨРӨӨ ХООРОНДЫН БЛОК 

Ширхэгийн хэмжээ: 400x100x240мм 
Нягт: ~750 кг/м³ 
Хэрэглэх: Барилга байгууламжийн дотор ханын өрлөг

ДҮҮРГЭЛТИЙН КЕРАМЗИТ БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 480x200x240мм 
Нягт: ~750 кг/м³
Хэрэглэх: Орон сууц олон нийтийн барилга, карказтай амины орон сууцны ханын дүүргэлт

ДҮҮРГЭЛТИЙН КЕРАМЗИТ БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 480x300x240мм,   
Нягт: ~750кг/ш
Хэрэглэх: Орон сууц олон нийтийн барилга, карказтай амины орон сууцны ханын дүүргэлт

ДААЦЫН КЕРАМЗИТ БЛОК

Ширхэгийн хэмжээ: 360x240x240мм 
Нягт: ~1400 кг/м³ 
Хэрэглэх: Амины орон сууц, үйлдвэр агуулах обьект болон суурийн дулаалга

Үнэ: 1м.куб – 278,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 278,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 278,000₮ /НӨАТ-тай/

Үнэ: 1м.куб – 220,000₮ /НӨАТ-тай/